SAT一对一冲刺班        班号:VIP3003


        协议班   咨询报名  


        课程介绍SAT冲刺班由世诺天下名师任教,为学员提供SAT冲分阶段的全面教学,迅速提升备考生SAT的综合成绩。帮助学员合理安排不同课程的学习时间


                            和顺序,高效利用时间,科学备考。


        适用学员TOEFL成绩85分(雅思6.5分)以上,且有SAT考试或模考经历。               


        学习目标多阶段的课程进行结合,帮助学员实现SAT考试成绩的快速提升。


        授课内容世诺天下整理SAT考试资料,针对学生自身条件安排学习规划,科学备考


        课程安排授课老师:朱老师/曹老师


                             地点:长虹路万达学习中心


                             备注:32小时正课+16小时自习辅导课(赠送)